luna
lovely
پنج‌شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1387 :: 09:11 ب.ظ :: نویسنده : F@ezeh

* علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است. ""امرسون""

 * ما سه چهارم از اصالت وجودی خود را به قیمت شبیه شدن به دیگران از دست می دهیم. ""آرتور اسکوفنور""

* هنگامی که مردم بیان می کنند هرروز باخدا سخن می گویند؛ مومن خوانده می شوند اما هنگامی که می گویند خداوند هرروز با آنها گفتگو می کند دیوانه نام می گیرند. ""نیل دونالدوالش""

* هنگامی که خدا انسان را اندازه می گیرد متر را دور (( قلبش )) می گذارد نه دور سرش. ""نور من و ینسنت پیل""

 * شخص نادان یک درخت را همان گونه نمی بیند که یک دانا می بیند. ""ویلیام بلیک""

* عیب جامعه این است که همه می خواهند فرد (( مهمی )) باشند ولی هیچکس نمی خواهد انسان (( مفیدی )) باشد. ""لویی پاستور""

* هر انسانی باید قبری به اندازه مناسب داشته باشد تا خطاها و تقصیرات دوستش را در آن دفن کند. ""هنری وارد بیچر""

* زندگی به تناسب شهامت آدمی گسترش یا فروکش می یابد. ""آنین نین"" * برای کشتی ای که معلوم نیست به کدام بندر می رود باد موافق معنا ندارد. ""میشل دو مونتی""

* سه چیز در زندگی بشری اهمیت دارد. نخست مهربانی است. دوم مهربانی و سوم مهربانی است. ""هنری جیمز""

* روزی از فرمانروایی پرسیدند تو که چند سال پیش پینه دوزی بیش نبودی چطور به فرمانروایی رسیدی؟ او پاسخ داد: من پینه دوز خوبی بودم. ""جی.پی.واسوانی""

 * به خدا نگوئید چه مشکلات بزرگی دارید به مشکلات بگوئید چه خدای بزگی دارید. ""آنتونی رابینز""

 * تجربه نشان داده است که اولین دفاعیات انسانهای ضعیف (( متهم کردن )) است. ""ساموئل کولریچ""

 * (( ترس )) همچون چوبی لای چرخ زندگی است. ""دنیس ویتلی""

 * مایوس مباش زیرا ممکن است آخرین کلیدی که در جیب داری قفل را بگشاید. ""تروتی دیک""

* همیشه بهشت آنجاست که درخت دانش سر افراخته باشد. ""نیچه""

* دستهایی که در حال خدمتند مقدس تر از لبهایی هستند که دعا می خوانند. ""ساتیا سایی بابا""

موضوعات
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 218083